PSK 102 introduction to psychology II

Hermann Ebbinghaus img

Psychology has long past, yet its real history is short.

- Hermann Ebbinghaus

Dosyalar | Course Files

Ana Dosyalar | Main Files
Ders Tasarım (Syllabus)

***** G R A D E S *****
(Psych-O-Token eklenmemiştir.)
Soru: Sınırda kalmışım +1 puan verebilir misiniz?
Cevap: Hayır.

Yansılar | Slides
01 - What is Normal?
02 - Psychological Disorders
03 - Sex, Gender, and Sexuality
04 - Attractiveness and Love
05 - Motivation
06 - Personality I
07 - Personality II
08 - Fantasy Worlds
09 - Social Psychology

Dokümanlar | Documents

Kaynaklar | Web Sources

Videolar | Video Files
Like a Girl
Love has No Labels

 

PSK 102 Psikolojiye Giriş II
PSK 102 Introduction to Psychology II

Psychology has long past, yet its real history is short.” - Hermann Ebbinghaus

Ebbinghaus’un bu çok bilinen alıntısı bize psikoloji tarihi için basit bir gerçeği net olarak ifade ediyor: “Psikolojinin uzun bir geçmişi vardır ama gerçek (yazılı) tarihi kısadır.” Bütün hayvanlarla ama esas olarak insan duygu, düşünce ve davranışı ile ilgilenen bir alanın tarihin yazıldığı andan önce var olması çok şaşırtıcı değildir.

PSK 101 Psikolojiye Giriş I dersiyle başlayan yolculuğunuz Bahar döneminde PSK 102 Psikolojiye Giriş II dersi ile devam edecek. Teknik olarak farklı konuları anlatıldığı ve birbiri ile “önkoşul” ilişkisi bulundurmayan bu iki dersin yine de bağlantılı olduğunu unutmamakta fayda var. Özellikle psikolojinin farklı kuramsal bakış açıları ve yöntem bilgisi, üzerine düşündüğünüz konu ne olursa olsun her zaman önemli olacaktır. Bu nedenle zaman zaman geriye dönüp eski bilgilerinizi gözden geçirmeniz kuşkusuz çok yararlıdır.

PSK 102 Psikolojiye Giriş II dersinin başlangıç noktası Normal - Anormal ayrımıdır ancak bitiş için net bir konu vermek her ne kadar kullanılan ders kitabı kapsamında mümkün olsa da gerçekçi değildir. Çünkü Psikoloji, bütün bilimsel alanlar içinde oldukça dinamik, değişken ve hızlı gelişen yapısı ile ön plana çıkar. Toplumsal, siyasel ve kültürel gelişmelerin ışığında, Psikoloji, doğan yeni gereksinimlere bağlı olarak sadece kuramsal ve yöntemsel olarak gelişme göstermez aynı zamanda yeni alt alanların doğmasına da önayak olur. Adli psikoloji, sağlık psikolojisi, suç ve suçlu psikolojisi, medya psikolojisi, internet psikolojisi… gibi çalışma alanları son 30 yılın örnekleri arasında gösterilebilir. Ancak gelişmeler ne kadar hızlı olursa olsun, doğal olarak bu gelişmeler psikolojinin temel alt alanlarından (sosyal, gelişim, klinik, deneysel vb.) beslenir. Bu nedenle söz konusu alt alanların kavranılması sonraki değişimleri anlamak için de önemli olacaktır. Bu ders geçen dönemin devamı olarak söz konusu alt alanların çalışma sistemleri hakkında sizleri mümkün olduğunca detaylı bir şekilde bilgilendirmeye çalışacaktır.

PSK 102 Psikolojiye Giriş II dersi motivasyon, kişilik, davranış problemleri, sosyal psikoloji gibi öğrencilerin genelde çok merak ettikleri ve kendi hayatlarına direkt olarak uygulayabilecekleri bilgilerin ve konuların toplandığı bir derstir. Bu yüzden, genel olarak psikolojiye giriş ya da genel psikoloji gibi dersleri alan öğrenciler, söz konusu derslerden çok keyif alırlar. Ancak, konuların hızlı bir şekilde gündelik hayata uygulanabilir görünmesi bir tehlikeyi de beraberinde getirir: Genellemelere olan aşırı yönelim. Psikoloji öğrencileri, insanların ortak pek çok özelliğinin olması yanında, her tek bir bireyin diğerinden farklı ve bağımsız olduğunu unutmamalıdır; tabii bu hatırlatma kendileri için de geçerlidir. Örneğin, davranış problemlerinin anlatıldığı derslerde öğrenciler bahsedilen problemlerin kendilerinde de olduğundan da şüphelenirler; bu şüphede gerçek payı olması mümkündür ancak çoğunlukla karşımıza çıkan öğrencilerin söz konusu bilgileri zihinlerinde oldukça sık tekrarladıkları için kendilerini ve dünyayı o şekilde görme eğilimlerinin bir yanılsamasıdır. Buna, öğrenci hastalığı (student disease) adı verilir ve oldukça yaygındır. Öğreneceğiniz bilgiler genel insan davranışları açısından belirli kurallar içerir ancak bireyin farklı olduğunu ve her genel kabule uymayabileceğini aklınızda tutmanızda fayda var.

14 haftanın sonunda, öğrencilerin psikoloji ile ilgili bilgilerinin sokaktaki insanın bilgilerinden çok daha fazla ve disiplinli olmasını hedeflemekteyiz. Psikolojinin şaşırtıcı ve biraz da gizemli dünyasına hoş geldiniz.

Ders tasarımının tamamını okumak için lütfen burayı seçiniz.

Ders Planı

01 - What is Normal? (Chapter: Psychological Disorders)
02 - Psychological Disorders (Chapter: Psychological Disorders)
03 - Sex, Gender, and Sexuality (Chapter: Gender, Sex, and Sexuality)
04 - Physical Attractiveness and Love (Chapter: Social Psychology - Part: Close Relationships)
05 - Motivation (Chapter: Motivation and Emotion - Part: Motivation)
06 - Personality I (Chapter: Personality)
07 - Personality II (Chapter: Personality)
08 - Fantasy Worlds (Chapter: Personality)
09 - Social Psychology (Chapter: Social Psychology)