PSK 302 HISTORY OF psychology II

Hermann Ebbinghaus img

Psychology has long past, yet its real history is short.

- Hermann Ebbinghaus

PSK 302 Psikoloji Tarihi II
PSK 302 History of Psychology II

Psychology has long past, yet its real history is short.” - Hermann Ebbinghaus

Ebbinghaus’un bu çok bilinen alıntısı bize psikoloji tarihi için basit bir gerçeği net olarak ifade ediyor: “Psikolojinin uzun bir geçmişi vardır ama gerçek (yazılı) tarihi kısadır.” Bütün hayvanlarla ama esas olarak insan duygu, düşünce ve davranışı ile ilgilenen bir alanın tarihin yazıldığı andan önce var olması çok şaşırtıcı değildir.

PSK 301 Psikoloji Tarihi I dersinde, bu tarih Mezopotamya’dan başlayarak 20. Yüzyılın başlarına kadar getirilmişti. 20. Yüzyıl, psikolojinin hem akademik alanda hem de uygulamada hızla geliştiği, arka arkaya sorunların ve bunu izleyen bilimsel devrimlerin yaşandığı bir dönem olmuştur. Bilimsel gelişmelere ek olarak bu yüzyıl, siyasi, kültürel ve sanatsal açıdan da pek çok yeniliğin olduğu bir dönemdir. İşte biz de bu dönemden itibaren günümüze kadar olan süreci PSK 302 Psikoloji Tarihi II dersinde ele alacağız.

Tarih, birbirinden kopuk parçaların toplamından oluşmaz. Bu nedenle her ne kadar asıl dikkat noktamız 20. Yüzyıl ve sonrasına yöneliyor olsa da önceki dönemlere, tarihin eski günlerine ara ara dönüp bakmayı ihmal etmeyeceğiz. Ancak böyle bir bütüncül bir bakış açısı ile tarihsel noktaları birleştirebilir ve geleceğe yönelik projeksiyonlarda bulunabiliriz. Her zaman olduğu gibi bu tarihsel yolcuğumuzda edebiyattan sanata, siyasetten ekonomiye kadar farklı alanların işaretlerini de yakalamaya çalışacağız. Belki gözden kaçırmış ve haksızlık ediyor olabiliriz ama görünen o ki, Psikoloji Tarihi dersleri, dünyanın hiçbir yerinde böyle bir bakış açısı ile ele alın(a)mamıştır. Bunun olası nedenleri (1) böyle bir bakış açısının kuramsal ve pratik anlamda zor olması, (2) özellikle eski dönemlere ait kayıtların yetersizliği nedeniyle bütüncül bakış açısını sağlayacak verilere ulaşılamaması, (3) söz konusu bakış açısının anlamsız / saçma ya da absürd olması ve (4) yeni bir bakış açısını üretmeye yönelik tembellik olabilir. Bu maddelerin biri ya da birden fazlası geçerli olabilir ama eğer asıl sorun (4) numara ise, işimiz zor da olsa çözümsüz olmayacaktır ve denemeye değer.

Bu bakış açısının temellerini atacak olanlar 2015 - 2016 öğretim yılı Bahar Döneminde Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümünde öğrenim gören 3. sınıf öğrencileri olacaktır ve eğer iskeleti oluşturmak açısından başarılı olursak önümüzdeki yıllarda yeni gelecek öğrencilerle, farklı, bütüncül ama daha önemlisi dinamik bir psikoloji tarihi kavramını geliştirebiliriz. Diğer her şeyi bir kenara koyun, böyle bir bakış açısı üzerine kafa yormak, düşünmek, uğraşmak kendi başına çok eğlencelidir. Temellerini sizin atacağınız bu bakış açısı sırf bu nedenle bile denemeye değer.

14 haftanın sonunda, amacımız sadece yeni bir bakış açısı denemesi yapmak değil tabii ki. Buna ek olarak, öğrencilerin psikoloji tarihinin ikinci yarısı hakkında bilgi sahibi olmaları ve daha da önemlisi üçüncü yarı (21. Yüzyıl ve sonrası) için bir model ortaya koymaları için gerekli bilgi ve becerinin sağlanması dersin temel amaçları içindedir.

Okuma Listesi
Okuma materyalleri için her hafta dersin internet sayfasını takip etmenizi önerilir. Bu sayede güncellemeleri de kaçırmamış olursunuz. Dersin temel bir kitabı vardır ancak zaman zaman ek okumalarla (çoğunlukla makaleler) takviye yapılacaktır.

Ders Kitabı:
Shiraev, E. (2015). A history of psychology: A global perspective (2nd ed.). Los Angeles: Sage Publications.

Her hafta ders kitabının ve varsa ilgili makalelerin derse gelirken yanınızda olması önemlidir.

Değerlendirme Kriterleri

Final Sınavı (Final Exam) (%40)

Tarihi daha sonra belirtilecek olan final sınavı, psikoloji tarihi ile ilgili bilgilerinizi ölçmeye yöneliktir ve dönemin tamamındaki konuları kapsayan çoktan seçmeli bir sınavdır.

Ara Sınav (Midterm) (%40)
Sınav haftasında (13 - 17 Nisan 2015) yapılacak olan ara sınav çoktan seçmeli, bilginizi ölçmeye yönelik bir sınav olacaktır.

Tek Sayfa Ödevleri (One-Page Assignments) (%20)
Yolculuğumuz sırasında sizin nerede olduğunuzu ya da nelere takıldığınız takip edebilmek ve dersi yönlendirebilmek için zaman zaman sizden yaklaşık 300 kelimelik kısa yazılar istenecektir. Bu yazıların temel amacı hem anlatılan konuları ne kadar kavradığınızı takip edebilmek hem de psikoloji tarihi ile ilgili önemli soru ve sorunlara yönelik sizin düşünceleriniz, duygularınızı öğrenebilmektir. Tek Sayfa Ödevleri sınıf içi egzersiz olarak ya da haftalık ödev olarak verilebilir. Hangi uygulamanın ne zaman, kaç kere ve nasıl yapılacağı önceden ilan edilmeyeceği için dersleri takip etmeniz önemlidir.

Ders Planı
Sınav haftasını dışarıda bırakacak olursak toplam 12 hafta birlikte olacağız. Bu dersin haftalık ders planı ile ilgili güncellemeleri de dersin internet sayfasında her hafta bulacaksınız. Taslak ders planı aşağıda listelenmiştir. Ders planı güncellemeleri için lütfen dersin internet sayfasını ziyaret ediniz.

01 Clinical Research and Practice in the 20th Century I (Chapter 6)
02 Sigmund Freud and His Contributions (Chapter 8)
03 Freud's Followers (Chapter 6)
04 The Behaviorist Tradition (Chapter 7)
05 Berkhetev and John B. Watson (Chapter 7)
06 Gestalt Psychology: From Perception to Behavior I (Chapter 9)
07 Gestalt Psychology: From Perception to Behavior II (Chapter 9)
08 MID TERM
09 After World War II (Chapter 10)
10 Psychology in Turkey
11 Humanistic Psychology

Her Salı saat13:00 - 15:50 arasında G-412 No’lu sınıfta buluşmak üzere.

Ders tasarımının tamamını okumak için lütfen burayı seçiniz.